Hoe transparant zijn uw leveranciers?

DEMO AANVRAGEN

Prijsvergelijking

Met Buynamics Prijsvergelijking is het mogelijk om continu grote hoeveelheden inkoopprijzen real-time met elkaar te vergelijken. Dat levert u inzicht op in de prijsstructuur van al uw leveranciers, waardoor u structurele besparingen realiseert.

“Hoe kan ik mijn inkoopprijzen op waarde schatten?”

Het kost inkopers veel tijd om handmatig prijsvergelijkingen uit te voeren op productniveau. Toch is het voor inkoopsamenwerkingsverbanden of multinationals noodzakelijk om regelmatig actuele inkoopprijzen naast elkaar te zetten. Dat blijkt lastig in de praktijk:

  • het (systematisch) verzamelen van data vergt veel tijd en is arbeidsintensief;
  • het proces is soms zo traag dat prijzen niet meer actueel zijn;
  • het vertalen van prijsverschillen in besparingen is een tijdsintensief proces;
  • er worden geen uniforme prijsdefinities gebruikt, waardoor appels met peren vergeleken worden;
  • niemand heeft zin om vergelijkingen met vaste regelmaat te herhalen vanwege de veranderende prijzen. De feedback neemt gaandeweg af.
Afbeelding prijsvergelijking computer

Met Prijsvergelijking of het Price Comparison System van Buynamics wordt het mogelijk om discreet en op eenvoudige wijze uw inkoopprijzen met die van uw collega’s te vergelijken. Het systeem is de afgelopen drie decennia ontwikkeld met constante feedback uit de praktijk. Het is de enige software op de markt die speciaal voor inkoopgroepen is ontwikkeld. De software is bijzonder relevant voor inkoopsamenwerkingsverbanden en multinationals met zelfstandig inkopende dochterondernemingen. Met Prijsvergelijking heeft u direct in beeld hoeveel u kunt besparen en hoe de (internationale) prijsstructuur van uw leveranciers in elkaar steekt.

Bespaar minimaal 10% door inkoop prijsvergelijking

Met Prijsvergelijking van Buynamics is het voor inkopers mogelijk om te controleren hoeveel er door hun collega’s voor hetzelfde product wordt betaald. Het programma berekent hoeveel een inkoper op een product of groep van producten kan besparen, indien hij gebruik zou maken van de inkoopprijs van een collega-inkoper. Hierbij wordt rekening gehouden met handelingskosten, transportkosten en valuta. Deze prijsverschillen worden automatisch bijgewerkt en in overzichtelijke rapportages gemaild.

Afbeelding prijsvergelijking grafieken

Het managementteam krijgt een aparte rapportage, waarin het eigen inkoopprijsniveau wordt afgezet tegen het inkoopprijsniveau van de rest van de groep. Bovendien wordt het in de rapportage duidelijk hoe het eigen inkoopteam zich in de loop der tijd verbetert.

Daarnaast kan de software een beeld geven van de prijsstructuur van een bepaalde productgroep, artikelgroep of leverancier. Deze informatie kan worden gebruikt bij leveranciersonderhandelingen. Zo staat u er tijdens onderhandeling niet alleen voor, maar met een heel team.

Binnen dat team heeft iedereen profijt van de beste resultaten. Hebben uw concurrenten een dergelijk krachtig instrument tot hun beschikking?

Prijsvergelijking werkt als standalone PC applicatie en vergt geen grote IT bemoeienis. Het is eenvoudig te bedienen door elke inkoopmedewerker die met MS Office overweg kan.

Inkoopkansen optimaal benutten?

De inkooptools van Buynamics geven snel en eenvoudig meer inzicht. Benut meer potentieel met actuele Grondstofprijzen, Vendor Rating, Prijsvergelijking en Inkoopveiling.

Live Demo

In een paar seconden geregeld!